Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH

Công ty chúng tôi Cam Kết bảo hành 1 năm cho tất cả các sản phẩm đã bán ra thị trường.

BẢO DƯỠNG

Áp dụng đối với thiết bị điện lạnh
Đối với thiết bị điện lạnh 3 tháng 1 lần sẽ có đội ngũ kỹ thuật đến bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong khu vực nội thành Tp.HCM (Trong thời gian 1 năm BH)

HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH

Công ty bảo trì vĩnh viễn và có tính phí.

Chi phí kỹ thuật đi vận hành, bảo hành Chi phí vận hành Chi phí bảo hành
Nội thành Miễn phí Miễn phí
Ngoại thành hoặc  tỉnh <50km và về trong ngày 50.000 đ 50.000 đ
Đi tỉnh về trong ngày bằng phương tiện cá nhân 200.000 đ 150.000 đ
Đi tỉnh qua đêm < 300km 300.000 đ/ngày đầu

200.000 đ/ ngày)

600.000 đ/ngày đầu

200.000 đ từ ngày thứ 2

Đi tỉnh qua đêm > 300km 200.000 đ/ ngày

Chi phí đi lại: 50% CP phát sinh

200.000 đ/ ng ày

Chi phí đi lại: 100% CP phát sinh